23 december 2003 -- Leidt cannabisgebruik tot schizofrenie? (Mainline)


“Veelvuldig gebruik van cannabis … verdubbelt ruwweg de kans op schizofrenie…” luidt de conclusie van een rapport van het Trimbos-instituut. Om te begrijpen wat dit betekent, verwijs ik naar pagina 10 van het zelfde blad. Daar wordt GGZ-medewerker Rokus Loopik (geen arts) geciteerd als volgt: “Ik fiets al vijftien jaar door Amsterdam en zie steeds meer mensen die … een psychiatrische diagnose hebben.”

Stel de wijkverpleegster fietst door de wijk. Ziet zij al fietsend mensen die een cardiologische diagnose hebben? Of een oncologische diagnose? Of een virale diagnose? Natuurlijk niet, het idee is absurd! Maar zoiets kan wel bij een “psychiatrische diagnose” omdat dat geen medisch feit is, maar een maatschappelijke mening. Het is een subjectief etiket dat GGZ-medewerkers te pas en te onpas op mensen plakken, zelfs ongevraagd, om hun bemoeienis met die mensen te rechtvaardigen.

Dus wanneer het Trimbos-instituut bepaalt dat mensen die hasj roken een dubbele kans hebben op schizofrenie, betekent dat niet dat ze een dubbele kans hebben om te gaan leiden aan een objectief aantoonbare afwijking, maar dat ze een dubbele kans hebben om door een GGZ-medewerker schizofreen bestempeld te worden.

Natuurlijk is cannabisgebruik schadelijk. Dat wisten we ook zonder duur en misleidend onderzoek van het Trimbos-instituut. Het grootste gevaar van cannabisgebruik is schizofreen bestempeld te worden, want de middelen die "psychiatrische patiënten" gebruiken, al dan niet onder dwang, zijn vele malen meer neurotoxisch dan cannabis.  
 

Terug naar Index Actualia

Naar hoofdpagina MeTZelf